Fandom

Grand Theft Wikia

Home

20pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Flag of Georgia.svg

მოგესალმებით Grand Theft Wikia!
ვიკის შესახებ Grand Theft Auto სერია, რომ ყველას შეუძლია შეცვალონ.

62 გვერდებზე და 20 სტატია.

ეს ვიკი აქვს 1 აქტიური მომხმარებელი და 84 რედაქტირების.

მოძიებულია "http://ka.gta.wikia.com/wiki/Grand_Theft_Wikia?oldid=50"-დან

Also on Fandom

Random Wiki